SPILLEREGLER FOR HANSACUP 2024

I alle kamper benyttes NBBFs ordinære spilleregler for den berørte årsklasse, med de unntak som er eksplisitt oppgitt nedenfor. (Med forbehold om endringer som publiseres senest 1 uke før turneringsstart.)

TURNERINGSFORM
I alle klasser med finalespill deles lagene i puljer med 3-4 lag, etterfulgt av sluttspill. Alle lag går videre fra puljespillet, og alle lag er garantert 3 kamper.

I klasser med lik premiering deles lagene i puljer slik at alle lag får 4-5 kamper. Avhengig av påmelding kan det bli aktuelt å sette opp enkeltkamper mot lag i andre puljer

I klassene U8 MIX, U9, U10 og U11 registreres ikke resultater. Det arrangeres ikke andre aktiviteter knyttet til kampene enn selve kampaviklingen. Det er fire spillere på banen. Alle spillerne skal ha lik spilletid.

I klassen U12 spilles det cup med sluttspill. Fire spillere på banen. Kampene avvikles på små baner, men sluttspill KAN bli spilt på stor bane med høye kurver.

SPILLETID
Spilletid i U15, U16 og U17  er 2x12 minutter effektiv tid, 3 minutters pause.

I klassen U14 spilles 4x6 minutter effektiv tid, 1+3+1 minutt pause.

I klassen U13 spilles 6x4 minutter effektiv tid, 1 min pause mellom periodene.

I klassene U11 og U12 spilles 6x4 minutter ineffektiv tid. 1 min pause mellom periodene.

I klassene U8 MIX, U9, U10 spilles 4x5 minutter ineffektiv tid, 1 min pause mellom periodene.

Effektiv tid er når man stopper tiden underveis. Inneffektiv tid betyr at klokken ikke stoppes ved stopp i spillet.

UTVISNING
I klassene U14 - U17 utvises spillere etter 4. personlige feil.

LAGFEIL
I klasser med 2x12 minutters spilletid praktiseres skudd på 8. lagfeil.

TIME-OUT
I klasser med 2x12 minutter spilletid tillates lagene 1 time-out per lag per omgang. I U14 tillates hvert lag en time-out i 1. eller 2. periode, og en time-out i 3. eller 4. periode.

EKSTRAOMGANGER
Alle ekstraomganger varer i 3 minutter. Hvert lag tillates en time-out per ekstraomgang.

SKUDDKLOKKE
I klasser hvor det benyttes 24-sekunds-regelen, administreres dette av dommerne.
24-sekunders-regelen benyttes benyttes i U12 sluttspill og i alle klasser fra U13.

SPILLEBERETTIGELSE
En spiller kan bare spille på ett lag i samme årsklasse (selv om klubben stiller flere lag i samme klasse). Det er tillatt å spille på flere lag i andre (eldre) årsklasser, men det blir ikke tatt hensyn til dette i  kampoppsettet.

LAGOPPSTILLING
Lagoppstilling legges inn digitalt på lagkontoen av lagene selv. 

PROTESTER
Ved protest skal kamp-protokollen signeres av kaptein umiddelbart etter kampslutt. Skriftlig protest leveres hovedsekretariatet senest 20 minutter etter kampslutt. Protestgebyr kr 1000 tilbakebetales hvis protesten tas til følge. Juryens avgjørelse er endelig og kan ikke appelleres.